Posts tagged "Giảng viên "

Tag Archives: Giảng viên

Th.S Hoàng Thị Hồng Hoa

Trình độ học vấnChuyên môn - Kinh nghiệmDự án tham giaTrình độ học vấn QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 2001- 2006: Tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế, Đại học Ngoại thương. 2014: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Đại học Troy, Hoa Kỳ. CÁC KHÓA ĐÀO TẠO KHÁC 2010: "Kỹ năng thuyết trình hiệu quả … Continue reading Th.S Hoàng Thị Hồng Hoa