Posts tagged "Giảng viên "

Tag Archives: Giảng viên

PGS. TSKH Nguyễn Văn Minh

PGS, TSKH Nguyễn Văn Minh Viện trưởng Viện Kinh tế và thương mại quốc tế Nguyên giám đốc Trung tâm Đảm bảo chất lượng – ĐH Ngoại Thương Chuyên gia Đào tạo, Tư vấn BSC-KPI, Lập kế hoạch, Xây dựng và triển khai chiến lược cho doanh nghiệp,….

Th.S Hoàng Thị Hồng Hoa

Trình độ học vấnChuyên môn - Kinh nghiệmDự án tham giaTrình độ học vấn QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 2001- 2006: Tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế, Đại học Ngoại thương. 2014: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Đại học Troy, Hoa Kỳ. CÁC KHÓA ĐÀO TẠO KHÁC 2010: "Kỹ năng thuyết trình hiệu quả … Continue reading Th.S Hoàng Thị Hồng Hoa