Posts tagged "hệ thống đánh giá hiệu suất nhân viên "

Tag Archives: hệ thống đánh giá hiệu suất nhân viên

Inhouse: Huấn luyện đội ngũ cán bộ Công ty Nhiệt điện Uông Bí triển khai KPI

Chương trình đào tạo “Triển khai KPI” tại Công ty Nhiệt Điện Uông Bí – Tổng công ty Phát điện 1 17/12 – 25/12/2018 Tại Công ty Nhiệt điện Uông Bí – Tổng Công ty Phát điện 1. Viện Kinh tế và Thương mại Quốc tế rất vinh dự được trở thành đơn vị huấn … Continue reading Inhouse: Huấn luyện đội ngũ cán bộ Công ty Nhiệt điện Uông Bí triển khai KPI