Posts tagged "khám sức khỏe doanh nghiệp "

Tag Archives: khám sức khỏe doanh nghiệp

KHÁM SỨC KHỎE DOANH NGHIỆP

Viện Kinh tế và Thương mại Quốc tế là đơn vị trực thuộc trường Đại học Ngoại Thương Hà Nội, được thành lập từ năm 2011 nhiệm vụ triển khai các hoạt động nghiên cứu, đào tạo, tư vấn hướng đến doanh nghiệp. Trong 7 năm hoạt động và triển khai hàng trăm chương trình đào tạo, … Continue reading KHÁM SỨC KHỎE DOANH NGHIỆP