Posts tagged "khung năng lực "

Tag Archives: khung năng lực

27 – 28/10/2018: TỔNG KẾT KHÓA HỌC XÂY DỰNG KHUNG NĂNG LỰC VÀ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC

Ngày 27 – 28/10/2018, Viện Kinh tế và Thương mại Quốc tế đã tổ chức thành công khóa học “Xây dựng khung năng lực và đánh giá năng lực“. Tham gia giảng dạy khóa học có: Giảng viên: MBA. Nguyễn Ngọc Tùng, Giám đốc Công ty CP Tư vấn BC, Chuyên gia về Xây dựng … Continue reading 27 – 28/10/2018: TỔNG KẾT KHÓA HỌC XÂY DỰNG KHUNG NĂNG LỰC VÀ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC

15 – 16/06/2018: TỔNG KẾT KHÓA HỌC XÂY DỰNG KHUNG NĂNG LỰC VÀ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC

Ngày 15 – 16/06/2018, Viện Kinh tế và Thương mại Quốc tế đã tổ chức thành công khóa học “Xây dựng khung năng lực và đánh giá năng lực“. Tham gia giảng dạy khóa học có: MBA. Nguyễn Ngọc Tùng, Giám đốc Công ty CP Tư vấn BC, Chuyên gia về Xây dựng Lương 3Ps, … Continue reading 15 – 16/06/2018: TỔNG KẾT KHÓA HỌC XÂY DỰNG KHUNG NĂNG LỰC VÀ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC

10 BÍ QUYẾT ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CÁ NHÂN (P2)

Làm cách nào bạn nhận ra một cá nhân có năng lực? Nói cách khác, làm sao bạn biết ai có khả năng thăng tiến? Và trước vai trò quan trọng của tài năng và sự thay đổi nhanh chóng trong thế giới kinh doanh, năng lực cần phải được phát hiện sớm – không … Continue reading 10 BÍ QUYẾT ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CÁ NHÂN (P2)

10 BÍ QUYẾT ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CÁ NHÂN (P1)

Làm cách nào bạn nhận ra một cá nhân có năng lực? Nói cách khác, làm sao bạn biết ai có khả năng thăng tiến? Và trước vai trò quan trọng của tài năng và sự thay đổi nhanh chóng trong thế giới kinh doanh, năng lực cần phải được phát hiện sớm – không … Continue reading 10 BÍ QUYẾT ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CÁ NHÂN (P1)

13 – 14/01/2018: TỔNG KẾT KHÓA HỌC “XÂY DỰNG KHUNG NĂNG LỰC VÀ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC”

Ngày 13 -14/01/2018, Viện Kinh tế và Thương mại Quốc tế đã tổ chức thành công khóa học XÂY DỰNG KHUNG NĂNG LỰC VÀ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC. Tham gia giảng dạy khóa học có: MBA. Nguyễn Ngọc Tùng, Giám đốc Công ty CP Tư vấn BC, Chuyên gia về Xây dựng Lương 3Ps, xây … Continue reading 13 – 14/01/2018: TỔNG KẾT KHÓA HỌC “XÂY DỰNG KHUNG NĂNG LỰC VÀ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC”

24 – 25/06/2017: TỔNG KẾT KHÓA HỌC XÂY DỰNG KHUNG NĂNG LỰC VÀ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC

Ngày 24 – 25/06/2017, Viện Kinh tế và Thương mại Quốc tế đã tổ chức thành công khóa học XÂY DỰNG KHUNG NĂNG LỰC VÀ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC. Tham gia giảng dạy khóa học có: MBA. Nguyễn Ngọc Tùng, Giám đốc Côngty CP tư vấn BC, Chuyên gia Tư vấn về Xây dựng khung … Continue reading 24 – 25/06/2017: TỔNG KẾT KHÓA HỌC XÂY DỰNG KHUNG NĂNG LỰC VÀ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC

KHUNG NĂNG LỰC CỦA VỊ TRÍ CÁN BỘ QUẢN LÝ CẤP TRUNG

Khung năng lực cần có của vị trí cán bộ quản lý cấp trung Để thực hiện các chức năng cơ bản của nhà quản lý: Hoạch định, tổ chức, chỉ huy và kiểm soát thì nhà quản lý cấp trung phải có những kỹ năng quản lý cơ bản. Có thể phân biệt kỹ … Continue reading KHUNG NĂNG LỰC CỦA VỊ TRÍ CÁN BỘ QUẢN LÝ CẤP TRUNG

[HỘI THẢO] TỔNG KẾT HỘI THẢO PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG KHUNG NĂNG LỰC VÀ BỘ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ NHÂN SỰ TẠI CÁC DN SME 27.01.2017

Dù là những ngày giáp Tết, nhưng với sức nóng của chủ đề hội thảo “Phương pháp xây dựng khung năng lực và bộ kiểm tra đánh giá nhân sự tại các DN SME” do Viện Kinh tế và Thương mại quốc tế, Đại học Ngoại thương, vừa tổ chức sáng thứ 7, ngày 21.01.2017 … Continue reading [HỘI THẢO] TỔNG KẾT HỘI THẢO PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG KHUNG NĂNG LỰC VÀ BỘ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ NHÂN SỰ TẠI CÁC DN SME 27.01.2017