Posts tagged "kỹ năng đưa ra quyết định "

Tag Archives: kỹ năng đưa ra quyết định

[INHOUSE] CHƯƠNG TRÌNH INHOUSE TẠI CÔNG TY SUNGWO-VINA NGÀY 11-12.12.2016

Ngày 10-11/12/2016, Viện Kinh tế và Thương mại Quốc tế đã tổ chức thành công chương trình đào tạo inhouse cho Công ty TNHH Sungwo Vina – Bắc Ninh, với chủ đề : “Đào tạo Kỹ năng tìm hiểu nguyên nhân, Kỹ năng giải quyết vấn đề, Kỹ năng đưa ra quyết định.”     … Continue reading [INHOUSE] CHƯƠNG TRÌNH INHOUSE TẠI CÔNG TY SUNGWO-VINA NGÀY 11-12.12.2016