Posts tagged "kỹ năng hỗ trợ và chăm sóc khách hàng "

Tag Archives: kỹ năng hỗ trợ và chăm sóc khách hàng

05-07/06/2017: TỔNG KẾT INHOUSE CÔNG TY VIETTEL: KỸ NĂNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG CHUYÊN NGHIỆP

Ngày 05-07/06/2017, Viện Kinh tế và Thương mại Quốc tế đã tổ chức thành công khóa học Inhouse đào tạo: KỸ NĂNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG CHUYÊN NGHIỆP với công ty Viettel. Điểm đặc biệt của khóa đào tạo là các học viên được học về chăm sóc khách hàng bằng tiếng Anh, với sự … Continue reading 05-07/06/2017: TỔNG KẾT INHOUSE CÔNG TY VIETTEL: KỸ NĂNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG CHUYÊN NGHIỆP

[INHOUSE] TỔNG KẾT KHÓA HỌC KỸ NĂNG HỖ TRỢ VÀ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG QUA ĐIỆN THOẠI TẠI CÔNG TY VTC DỊCH VỤ TRUYỀN HÌNH SỐ

Liên tiếp trong hai tháng 11 và 12 năm 2016, Viện Kinh tế và Thương mại quốc tế đã tổ chức khóa đào tạo Kỹ năng Hỗ trợ và chăm sóc khách hàng qua điện thoại tại Công ty VTC Dịch vụ truyền hình số. Với vị thế là một đơn vị mạnh có thị … Continue reading [INHOUSE] TỔNG KẾT KHÓA HỌC KỸ NĂNG HỖ TRỢ VÀ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG QUA ĐIỆN THOẠI TẠI CÔNG TY VTC DỊCH VỤ TRUYỀN HÌNH SỐ