Posts tagged "lib 3p "

Tag Archives: lib 3p

CÁC BƯỚC XÂY DỰNG HỆ THỐNG LƯƠNG 3PS

Trả lương 3Ps là phương pháp trả lương được áp dụng trong các doanh nghiệp hiện đại nhằm mục đích đưa ra một mức lương phù hợp với năng lực làm việc của nhân viên. Khi áp dụng phương pháp này, doanh nghiệp sẽ thu hút và giữ chân được những nhân viên giỏi, khuyến … Continue reading CÁC BƯỚC XÂY DỰNG HỆ THỐNG LƯƠNG 3PS

PAY FOR POSITION – TRẢ LƯƠNG THEO VỊ TRÍ CÔNG VIỆC

Công cụ 3Ps đã không còn xa lạ với những người làm nhân sự, đây là một trong những công cụ tiên tiến nhất và đánh giá hợp lý năng lực của từng nhân viên. Trong 3 chữ P: Person, Position và Performance thì Position chắc chắn là chữ P quen thuộc nhất – trả … Continue reading PAY FOR POSITION – TRẢ LƯƠNG THEO VỊ TRÍ CÔNG VIỆC

PAY FOR PERFORMANCE – TRẢ LƯƠNG THEO THÀNH TÍCH CÔNG VIỆC

Trả lương theo thành tích công việc chú trọng đến sự phân biệt, điều này thể hiện rõ ở việc phân biệt giữa những người có kết quả tốt hơn so với những người còn lại, từ đó là cơ sở để đưa ra mức lương cho phù hợp. Việc trả lương này hầu hết … Continue reading PAY FOR PERFORMANCE – TRẢ LƯƠNG THEO THÀNH TÍCH CÔNG VIỆC

PAY FOR PERSON – TRẢ LƯƠNG THEO CON NGƯỜI

Cách trả lương theo con người (Pay for person) là chữ P khiến nhiều nhà nhân sự đau đầu nhất trong 3Ps. Làm thế nào để có thể xác định được cách thức đo lường được chữ P này một cách chính xác và hiệu quả nhất? Trả lương theo con người (Pay for Person) … Continue reading PAY FOR PERSON – TRẢ LƯƠNG THEO CON NGƯỜI

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TRẢ LƯƠNG THEO PHƯƠNG PHÁP 3PS

Trả lương theo phương pháp 3Ps là phương pháp trả lương dựa trên 3 yếu tố cốt lõi: công việc/vị trí (Position), năng lực cá nhân/mức độ hiếm (Person) và hiệu quả công việc/thành tích đạt được (Performance). Mục đích của 3Ps là tạo nên sự công bằng giữa các nhân viên trong nội bộ … Continue reading NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TRẢ LƯƠNG THEO PHƯƠNG PHÁP 3PS