Posts tagged "marketing "

Tag Archives: marketing

HỘI THẢO 27.05.2017 CHIẾN LƯỢC MARKETING TÍCH HỢP CHO DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ

Người tiêu dùng của thế kỉ 21 ngày càng phức tạp và thông minh, họ không chỉ đòi hỏi sản phẩm phải tốt hơn, giá cả phải hấp dẫn hơn mà còn phải dễ dàng tiếp cận hơn. Để tiếp cận mục tiêu và xây dựng tài sản, các doanh nghiệp bắt buộc phải sáng … Continue reading HỘI THẢO 27.05.2017 CHIẾN LƯỢC MARKETING TÍCH HỢP CHO DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ