Posts tagged "nghiệp vụ đấu thầu "

Tag Archives: nghiệp vụ đấu thầu

02/11 – 03/11/2017: TỔNG KẾT KHÓA HỌC “NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU CƠ BẢN”

Ngày 03/11/2017 vừa qua, Viện Kinh tế và Thương mại Quốc tế, Đại học ngoại thương đã tổ chức thành công khóa học “Nghiệp vụ Đấu thầu cơ bản”. Tham gia giảng dạy trong khóa học có: Cô Tô Minh Thu, Phó trưởng Phòng Cơ chế – Viện Kinh tế Xây dựng – Bộ Xây … Continue reading 02/11 – 03/11/2017: TỔNG KẾT KHÓA HỌC “NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU CƠ BẢN”