Posts tagged "SPSS "

Tag Archives: SPSS

TỔNG KẾT KHÓA HỌC: 29/05/2017: ĐÀO TẠO SPSS: XỬ LÝ VÀ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU TRONG BÁO CÁO

Ngày 29/05/2017, Khóa học: ĐÀO TẠO SPSS: XỬ LÝ VÀ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU TRONG BÁO CÁO đã bế giảng sau 6 buổi học. Khóa học diễn ra thành công với sự tham gia của các giảng viên có kinh nghiệm và sự tham gia tích cực của các học viên. Giảng dạy khóa học … Continue reading TỔNG KẾT KHÓA HỌC: 29/05/2017: ĐÀO TẠO SPSS: XỬ LÝ VÀ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU TRONG BÁO CÁO