Posts tagged "Tổng kết hội thảo "

Tag Archives: Tổng kết hội thảo

26/07/2018: Tổng kết Hội thảo “Từ BSC đến KPI thực chiến”

Ngày 26/07/2018, Viện Kinh tế và Thương mại quốc tế – Đại học Ngoại thương và CLB Những người làm Nhân sự (HRFC) đã tổ chức thành công Hội thảo “Từ BSC đến KPI thực chiến”. Theo khảo sát gần đây, hơn 80% số tập đoàn trong Top Fortune 500 cùng với các doanh nghiệp nhỏ … Continue reading 26/07/2018: Tổng kết Hội thảo “Từ BSC đến KPI thực chiến”

21/07/2018: Tổng kết Hội thảo “Tài chính cho nhà quản lý”

Ngày 21/07 vừa qua, Viện Kinh tế và Thương mại Quốc tế, Đại học Ngoại thương đã tổ chức Hội thảo Tài chính cho nhà quản lý đem đến nhiều kiến thức hữu ích về công tác kế  tóan tài chính tại doanh nghiệp. Ngày nay, nắm bắt được những chỉ số quan trọng trong … Continue reading 21/07/2018: Tổng kết Hội thảo “Tài chính cho nhà quản lý”

TỔNG KẾT HỘI THẢO THÁNG 5 – CHIẾN LƯỢC MARKETING TÍCH HỢP CHO CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ

Ngày 27.05.2017 vừa qua, Viện Kinh tế và Thương mại quốc tế – Đại học Ngoại thương đã tổ chức thành công hội thảo với chủ đề: “Chiến lược marketing tích hợp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ”. Dưới sự chủ trì của đại diện Viện Kinh tế và Thương mại quốc tế, Đại … Continue reading TỔNG KẾT HỘI THẢO THÁNG 5 – CHIẾN LƯỢC MARKETING TÍCH HỢP CHO CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ

TỔNG KẾT HỘI THẢO 22.04.2017: CHIẾN THẮNG TẠI ĐIỂM BÁN – CỦNG CỐ LỜI HỨA THƯƠNG HIỆU

  Ngày 22.04.2017 vừa qua, Viện Kinh tế và Thương mại quốc tế – Đại học Ngoại thương đã tổ chức thành công hội thảo với chủ đề: “ Chiến thắng tại điểm bán – Củng cố lời hứa thương hiệu”. Dưới sự chủ trì của đại diện Viện Kinh tế và Thương mại quốc tế, Đại … Continue reading TỔNG KẾT HỘI THẢO 22.04.2017: CHIẾN THẮNG TẠI ĐIỂM BÁN – CỦNG CỐ LỜI HỨA THƯƠNG HIỆU