Posts tagged "tư vấn thiết kế tổ chức "

Tag Archives: tư vấn thiết kế tổ chức

Triển khai Đào tạo và Tư vấn BSC&KPI tại Công ty Thủy điện Huội Quảng – Bản Chát và Ban Quản lý Dự án An toàn Điện 1 (2016 -2017)

Công ty Thủy điện Huội Quảng- Bản Chát (Công ty HQBC) được Tập đoàn Điện lực Việt Nam ( Tập đoàn EVN) thành lập theo Quyết định số 787/QĐ-EVN ngày 20/11/2012 trên cơ sở tách Ban Chuẩn bị Sản xuất Nhà máy Thủy điện Huội Quảng và Bản Chát trực thuộc Ban Quản lý Dự … Continue reading Triển khai Đào tạo và Tư vấn BSC&KPI tại Công ty Thủy điện Huội Quảng – Bản Chát và Ban Quản lý Dự án An toàn Điện 1 (2016 -2017)

TƯ VẤN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP

Nền kinh tế thay đổi hàng ngày và trong giai đoạn khủng hoảng này, việc tái cấu trúc Doanh nghiệp nhằm thích ứng được với thời cuộc là nhu cầu sống còn của mỗi Doanh nghiệp. Trung tâm Đào tạo và Tư vấn doanh nghiệp iEIT với các chuyên gia là những người có kiến thức và … Continue reading TƯ VẤN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP

TƯ VẤN XÂY DỰNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC CÁ NHÂN, RÀ SOÁT CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Hệ thống bản mô tả công việc là một công cụ hết sức quan trọng và hữu hiệu sử dụng trọng công tác quản lý nhân sự của bất kỳ một doanh nghiệp nào. Đặc biệt vô cùng cần thiết trong các doanh nghiệp/ tổ chức lớn nơi mà hệ thống quản lý đòi hỏi … Continue reading TƯ VẤN XÂY DỰNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC CÁ NHÂN, RÀ SOÁT CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ